Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Sam sobie nie dam rady

„Przemawiając w swoim i doktora Boba imieniu, z wdzięcznością oświadczam, że gdyby nie nasze żony - Anne i Lois – żaden z nas nie dożyłby początków AA .’’
AA Jako Droga Życia str. 67

- Komu zawdzięczam swoją trzeźwość ?
- Czy pamiętam , że wszystko co mam otrzymałem od Boga ?
- Czy modlę się do Boga za wszystkich alkoholików ,a w szczególności za tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją drogę trzeźwości ?

Krok IV
"Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
(ang. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.)"

Tradycja IV
 "We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna grupa, żadna intergrupa czy rada regionalna ani żaden pojedynczy członek AA nigdy nie powinni podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na AA jako całość bez uprzedniego porozumienia się z powiernikami. W takich sprawach nasza wspólna pomyślność jest absolutnie nadrzędna.." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz