Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Autonomia grupy

„Autonomia to słowo o szczególnym znaczeniu. W naszym przypadku oznacza po prostu, że każda grupa ma prawo rozwiązywać swoje problemy według własnego uznania, chyba że jakiś problem stanowi zagrożenie dla całego AA.’’
 12 kroków i 12 tradycji str. 146 

- Czy biorę udział w ''życiu'' grupy np. inwerturze ?
- Co oznacza dla mnie sumienie grupy ?
- Czy zdarzyło mi się kiedyś nie zgadzać z sumieniem grupy
   (jak wtedy się zachowałem, co czułem )?  

Krok IV
 "Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. 
(ang. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.)" 

Tradycja IV
 "We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna grupa, żadna intergrupa czy rada regionalna ani żaden pojedynczy członek AA nigdy nie powinni podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na AA jako całość bez uprzedniego porozumienia się z powiernikami. W takich sprawach nasza wspólna pomyślność jest absolutnie nadrzędna.." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz