Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pokora i odpowiedzialoność

„Wszelki postęp dokonujący się w AA można wyrazić dwoma słowami: pokora i odpowiedzialność. Probierzem całego naszego rozwoju duchowego jest stopień, w jakim dorastamy do tych dwóch wielkich ideałów ” Jak to widzi Bill str. 271  - Czy potrafię zaakceptować swoją omylność? 
- Czy widzę w drugim człowieku mojego brata, czy kogoś innego? 
- Czy stosuję zasady AA we wszystkich moich poczynaniach? 

Krok IV
 "Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 (ang. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.)" 

Tradycja IV 
"We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna grupa, żadna intergrupa czy rada regionalna ani żaden pojedynczy członek AA nigdy nie powinni podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na AA jako całość bez uprzedniego porozumienia się z powiernikami. W takich sprawach nasza wspólna pomyślność jest absolutnie nadrzędna.." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz