Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

…prośmy Boga

„ …prośmy Boga, aby pokierował naszym myśleniem. Szczególnie zaś, aby uwolnił nas od rozczulania się nad sobą, nieuczciwości i egoizmu ’’
Anonimowi Alkoholicy str.74 

- Czy modlitwa jest moim fundamentem trzeźwości ?
- Co oznaczają dla mnie słowa ,, nie moja lecz Twoja wola’’ ?
- Czy potrafię służyć innym ludziom w myśl dzisiejszego cytatu ?

Krok IV
"Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 (ang. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.)"

 Tradycja IV
 "We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna grupa, żadna intergrupa czy rada regionalna ani żaden pojedynczy członek AA nigdy nie powinni podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na AA jako całość bez uprzedniego porozumienia się z powiernikami. W takich sprawach nasza wspólna pomyślność jest absolutnie nadrzędna.." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz