Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy jestem uczciwy?

„Oszukiwanie innych prawie zawsze ma swoje źródło w oszukiwaniu siebie… Dopiero szczerość wobec drugiego człowieka jest dowodem szczerości wobec siebie i wobec Boga ’’ 
Jak to widzi Bill str.17 

- Czy uczciwe życie stało się dla mnie tak samo ważne jak życie trzeźwe ? 
- Czy umiem mówić wyraźne TAK lub NIE ? 

Krok IV 
"Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. 
(ang. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.)" 

 Tradycja IV 

 "We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna grupa, żadna intergrupa czy rada regionalna ani żaden pojedynczy członek AA nigdy nie powinni podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na AA jako całość bez uprzedniego porozumienia się z powiernikami. W takich sprawach nasza wspólna pomyślność jest absolutnie nadrzędna.." (wersja pełna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz