Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Egoizm, uraza, złość

"Prowadziliśmy nadal, obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów"

"Strzeżmy się egoizmu, nieuczciwości, urazów , złości oraz strachu. Jeśli owe uczucia pojawią się w nas, prośmy Boga aby je usuną. Natychmiast też przeanalizujmy te stany z osobą zaufaną i szybko starajmy się naprawić ewentualną krzywdę. Skierujmy następnie nasze myśli na kogoś kto może potrzebować naszej pomocy. Kierujmy się zasadą miłości i tolerancji."
Anonimowi Alkoholicy str 73

- Czy znam swoje największe zagrożenia???? Czy jest nim alkohol?
- Czy analizuje z kimś swoje postępy, albo" potknięcia"?
- Czy wiem jakimi zasadami chcę się kierować - ,a jakimi się kieruje?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz