Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Areszt Śledczy Warszawa - Białołęka

Inauguracja działalności grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie

Dnia 11.10.2011 r. w OZ Bemowo odbyło się pierwsze spotkanie grupy AA. Anonimowi Alkoholicy są anonimowi, ponieważ wspólnota AA rządzi się zasadami, a nie jest rządzona przez osoby. Anonimowość gwarantuje, iż imię, nazwisko, praca, zawód nie zostaną ujawnione. Najważniejszym celem dla uczestników jest pozostać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom osiągnąć trzeźwość.

W spotkaniu w OZ Bemowo wzięło udział 22 osadzonych i 3 terapeutów. Rdzeniem programu AA jest 12 kroków. Jest to zbiór zaleceń dla osoby uzależnionej, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty wyzwolić się od uzależnień. „Terapeuci”, osoby, które dotyczył osobiście problem choroby alkoholowej pomagają wyjść z nałogu i działają na rzecz pozostania w trzeźwości jak najdłużej. Wśród osadzonych duży odsetek ma problem alkoholowy. Izolacja penitencjarna utrzymuje ich z dala od nałogu, jednak niezmiernie ważna jest pomoc i wsparcie członków grupy, po zakończeniu kary pozbawienia wolności. Taki cel ma zainicjowanie działania tejże grupy wsparcia.
źródło: SW.GOV.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz