Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wzbogacanie życia

"Naszym następnym zadaniem w tym nowym życiu jest pogłębienie go i wzbogacenie. Nie da się tego osiągnąć w ciągu jednego dnia. To długo planowe działanie. Strzeżmy się egoizmu ,nieuczciwości, urazów, złości oraz strachu"
Anonimowi Alkoholicy .str73

 - W jaki sposób(czym) wzbogacam swoje życie duchowe?(czy jest to tylko modlitwa ,medytacja)
 - Czy" stać" mnie na to by móc używać egoizmu ,nieuczciwości, urazów, złości oraz strachu?

Krok XI
"Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia."

Tradycja XI
 "Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA powinno unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska i zdjęcia jako członków AA nie powinny być rozpowszechniane w radiu, w prasie, filmie lub telewizji. Nasze oddziaływanie na zewnątrz powinno opierać się na przyciąganiu a nie na reklamowaniu. Nigdy nie możemy sami siebie zachwalać. Uważamy, że będzie lepiej, gdy będą nas polecać nasi przyjaciele." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz