Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Modlitwa, co z nią?

"Krok Jedenasty zaleca modlitwę i medytacje. W tej sferze nie powinniśmy odczuwać skrepowania ani wstydu. Przecież modlitwę i medytacje praktykują stale ludzie lepsi od nas,"

oraz 
 "musimy zawsze zachować osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu"
 
 -  Czy uważam za rzecz wstydliwą praktykowanie modlitwy? (jak to jest kiedy rozmawiam o tym z ludźmi spoza wspólnoty?)
 - Z jakiego powodu chciałem(chcę) za wszelką cenę zachować swoją anonimowość przed ludzmi ze wspólnoty i poza nią?

Krok XI 
"Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia." 

 Tradycja XI 
 "Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA powinno unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska i zdjęcia jako członków AA nie powinny być rozpowszechniane w radiu, w prasie, filmie lub telewizji. Nasze oddziaływanie na zewnątrz powinno opierać się na przyciąganiu a nie na reklamowaniu. Nigdy nie możemy sami siebie zachwalać. Uważamy, że będzie lepiej, gdy będą nas polecać nasi przyjaciele." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz