Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy nadal polegam tylko na sobie?

"Myśląc o nadchodzącym dniu możemy być niezdecydowani. Być może nie wiemy jak postąpić. Prośmy wiec Boga o natchnienie, intuicje lub decyzje. Starajmy się odprężyć i nie przejmować się. Nie walczmy."
Anonimowi Alkoholicy str.75

 - Czy często zdarza mi się pominąć rolę Boga w swoim trzeźwieniu?
 - Czy mam świadomość że, nie na wszystko mam wpływ czy odróżniam takie rzeczy?

Krok XI 
"Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia."

 Tradycja XI 
 "Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA powinno unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska i zdjęcia jako członków AA nie powinny być rozpowszechniane w radiu, w prasie, filmie lub telewizji. Nasze oddziaływanie na zewnątrz powinno opierać się na przyciąganiu a nie na reklamowaniu. Nigdy nie możemy sami siebie zachwalać. Uważamy, że będzie lepiej, gdy będą nas polecać nasi przyjaciele." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz