Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Spojrzeć w siebie?

,,Witraże gotyckich katedr nie są jedynymi obiektami, które naprawdę można obejrzeć tylko od wewnątrz. Alkoholizm jest też takim obiektem. Wszystkie spojrzenia od zewnątrz są niepewne i zamglone. Tylko ten, kto sam był alkoholikiem i uciekł od tego jarzma, potrafi prawdziwie interpretować to doświadczenie."
Anonimowi Alkoholicy Wkraczają W Dojrzałość s.419
 
 - Czy samo udanie się na mityng, bądź do poradni odwykowej było  próbą spojrzenia na mój alkoholizm od wewnątrz? Jeżeli nie to czym?
 - Czy uważam że, będąc niepijącym alkoholikiem mogę w lepszy(skuteczniejszy)sposób pomóc innemu alkoholikowi, niż nie alkoholik? 
 
Krok X
 "Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.." 

Tradycja X
 "Żadna grupa ani żaden członek AA nie powinni nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw spoza wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych, w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy Anonimowych Alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii." (wersja dłuższa)
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz