Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Dwunasty Krok programu Anonimowych Alkoholików


Jak wyzdrowieć z alkoholizmu robiąc 12 kroków
w sposób opisany w Wielkiej Księdze

"Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach"

Krok XII składa się z trzech części:

Przebudzenie duchowe (w rezultacie pierwszych 11. Kroków)
Niesienie posłania innym alkoholikom
Stosowanie tych zasad (pierwszych 11. Kroków) we wszystkich naszych
poczynaniach

Jeśli więc doznałeś przebudzenia duchowego jesteś gotowy, aby pomagać innym w pracy nad Krokami, nieść posłanie.

Rozdział 7, "Praca z innymi", jest całkowicie poświęcony Krokowi XII. Sugerujemy, aby przeczytać go w całości, ale teraz zwróćmy uwagę na kilka tylko fragmentów.

"Praktyka dowodzi, że nic lepiej nie umacnia niezależności od alkoholu ...
... są jasną stroną naszego życia."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 77 , pierwszy akapit)

"Jeśli znajdziesz kandydata do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików ...
... zdobyć się na cierpliwość."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 77 , ostatni akapit)

Następne rozdziały 8, 9, 10 i 11 wszystkie dotyczą stosowania tych zasad we wszystkich naszych poczynaniach. Czasem pomijamy je, ale jest w nich wiele wartościowych i pomocnych informacji i sugestii.

źródło: 12krokow.webpark.pl

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz