Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Trójkąt wpisany w okrągOkrąg oznacza cały świat AA, trójkąt zaś Trzy Legaty AA: Zdrowienia, Jedności i Służby.
W naszym wspaniałym nowym świecie odnaleźliśmy wolność od naszej śmiercionośnej obsesji.

ANONIMOWI ALKOHOLICY WKRACZAJĄ W DOJRZAŁOŚĆ, STR. 180

W początkowym okresie mojej przynależności do Wspólnoty zatrudniłem się w biurze usług AA, dzięki czemu miałem okazję się przekonać, że wyjaśnienie naszego logo jest jak najbardziej właściwe: okrąg miłości i służby z wpisanym weń trójkątem równoramiennym, którego podstawa symbolizuje Zdrowienie na programie Dwunastu Kroków. Dwa pozostałe ramiona to Jedność i Służba. Dojrzewając w AA, szybko utożsamiłem się z tym symbolem. Jestem okręgiem, zaś trzy boki trójkąta przedstawiają trzy aspekty mojej osobowości: aspekt fizyczny, aspekt poczytalności i dojrzałości emocjonalnej i aspekt duchowy, przy czym ten ostatni reprezentuje podstawa. Gdy zbierze się je razem, wszystkie one przekładają się na trzeźwe i szczęśliwe życie.

CODZIENNE REFLEKSJE, STR. 327

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz