Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Ile trwa mityng AA


Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
Meeting zazwyczaj trwa dwie godziny z przerwą 10 minutową.
Można wejść i wyjść w dowolnym momencie, ale w dobrym smaku byłoby przyjść na początek spotkania o czasie i zostać do końca.
Spotkania grupy przebiegają zgodnie ze wspólnie przyjętym i przez ogół zaakceptowanym scenariuszem. Za zgodą członków grupy, spotkanie prowadzi ochotnik, anonimowy alkoholik (płci dowolnej, z min. pół roczną abstynencją), który odczuwa taką chęć czy potrzebę. Jego zadaniem jest pilnowanie porządku, udzielanie głosu, czuwanie nad przestrzeganiem zasad i tradycji AA.
Mityngi często prowadzi kobieta, i pewnie temu właśnie należy zawdzięczać stosunkowo wysoką frekwencję kobiet. Najwyraźniej czują się tu one bezpiecznie.
Spotkanie grupy AA nie ma nic wspólnego z terapią odwykową.
W mityngach nie uczestniczą psychiatrzy, terapeuci czy psychologowie - chyba, że jako alkoholicy.
Praca grupy opiera się głównie na 12 Krokach AA i 12 Tradycjach AA.
W trakcie spotkań wykorzystywane są także „Codzienne refleksje”, „Anonimowi Alkoholicy”, „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji”.
Grupa AA „Promyk” nie używa w swojej pracy literatury spoza AA.
Omawiane są głównie tematy przygotowane przez prowadzącego.
Obowiązujące zasady na mityngu AA są wszędzie podobne :
• Każdy, kto chce zabrać głos na mityngu sygnalizuje to podniesieniem ręki.
• Głosu udziela prowadzący w kolejności zgłaszania się.
• Każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach. Nie teoretyzuje, nie krytykuje wypowiedzi innych ani ich nie ocenia.
• W swoich wypowiedziach staramy się nie używać ogólników typu "my", "wy", "oni" itp.
• Tylko prowadzący lub rzecznik grupy ma prawo przerwać wypowiedź zbyt odbiegającą od tematu – nikt inny nie powinien przerywać wypowiedzi innym, zadawać w ich trakcie pytań, komentować ich.
• Na mityngu nie udziela się rad, a więc wypowiedź może ujawniać jedynie własne doświadczenia i zachowania w sytuacjach podobnych do przedstawionych na mityngu.
• Wszystkich obecnych na mityngu prosimy o zachowanie anonimowości osób oraz usłyszanych na mityngu spraw i zdarzeń. Jest to fundamentalna zasada Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Co wcale nie oznacza że spotkanie na ławce w parku nie będzie też mityngiem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz