Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Trzeźwość naszym celem

Grupa "Do przodu" z Przeworska zaprasza na otwarty mityng w dniu 13 sierpień 2016 r. na X rocznicę powstania.

Spotkanie odbędzie się w Domu Ludowym w Świętoniowej o godzinie 18:00
Wcześniej (już od 17:30) przygotowano poczęstunek dla przyjezdnych.

Przewidziana jest akredytacja, a około 20:00 zabawa.

X rocznica grupy "Do Przodu"

Grupa AA "Do Przodu'' z Przeworska
zaprasza na 10 Rocznicę grupy,

Kiedy? 13.08.2016r.w Świętoniowej w Wiejskim Domu Kultury.

Mityng godz.18.00
dla chętnych msza godz.16.30 w kościele w Świętoniowej a po Mityngu zabawa taneczna .

Przewidziana akredytacja

Każdy ma swoją własną drogę

Zapraszamy 21 maja br. na uroczystość jubileuszową z okazji 11 lat istnienia grupy AA Szansa.

Spotkanie rozpocznie się mityngiem, przy ul.Klasztorna 27 (Klasztor Zakonu Braci Mniejszych), o godzinie 17:00

Temat: "Każdy ma własną drogę"
Kiedy więc ci, u których problem został rozwiązany,
zaoferowali nam duchowa pomoc,
nie pozostało nam nic innego, jak ją przyjąć"

W programie gorący posiłek (19:00) oraz tańce (20:00)

XVI rocznica powstania grupy "Nasza"

"Trzeźwość - moja droga do wolności" to temat najbliższego spotkania rocznicowego z okazji powstania grupy Anonimowych Alkoholików Nasza z Nowej Dęby.

Uroczystość rozpocznie się 28 maja, mityngiem, o godzinie 17:30, w Zespole Szkół nr.2 im. E.Kwiatkowskiego przy ul. Kościuszki 101 w Nowej Dębie.

Program przewiduje gorący posiłek oraz pląsy przy muzyce (ok. godz. 20:00).XXIX Rocznica powstania grupy AA Orion

14 maja zapraszamy w imieniu organizatorów na uroczyste spotkanie poświęcone 29 rocznicy powstania grupy Anonimowych Alkoholików Orion w Rzeszowie.

Będziemy dzielić się radością w temacie: "Moja droga zdrowienia"  

Miejsce:                   Dom Diecezjalny "Tabor", ul.Połońska 25 Rzeszów
Mityng:                    16:00 (rozpoczęcie spikerką)
Poczęstunek:          18:30
Zabawa taneczna:  19:30 Akredytacja: 15 zł

Dlczego jestem w AA?

Grupa AA KROKUS spotykająca się w salce przy Parafii Opatrzności Bożej, Nowe Oratorium Rzeszów ul. W. Świadka 5a os. Nowe Miasto zaprasza na mityng otwarty którego tematem będzie: “Dlaczego jestem w AA ”

Spotkanie otwarte dla wszystkich odbędzie się 06.04.2016 r.(środa) godz. 18:30

 Alkoholizm to choroba duszy i ciała, lecz z tą chorobą można żyć, można tę chorobę zatrzymać.Pod jednym warunkiem, aby nigdy nie sięgnąć po alkohol. Po to służą te spotkania na grupie AA.

Grupa AA KROKUS spotyka się w każdą środę o 18:30.
Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o chorobie alkoholowej, pierwsza środa miesiąca jest mitingiem otwartym, w którym mogą uczestniczyć osoby współuzależnione, jak i ci, którzy chcą się dowiedzieć, jak pomóc innym.

 Mottem grupy są słowa: "Darmo otrzymałeś, darmo daj". To znaczy, że jak ktoś poprosi o pomoc i przyjdzie na grupę, daj mu to, co ty na początku otrzymałeś, tj. ciepło, miłość, dziel się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Tak to trwa do dzisiaj. Każdy, kto chce i pragnie nie pić alkoholu, miejsce jego jest we Wspólnocie AA.

II rocznica powstania grupy AA "Jest rozwiązanie"

Grupa Anonimowych Alkoholików JEST ROZWIĄZANIE zaprasza na otwarty mityng z okazji 2-rocznicy powstania Grupy

Mityng odbędzie się 6 kwietnia br. (środa) o godzinie 17:00

Temat mityngu: “Jak korzystam z programu 12 Kroków AA"
Miejsce: Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie ul Reformacka 5

Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych: Jest Rozwiązanie
          W każdą środę miesiąca o godz.17:00 - odbywa się w salce parafialnej, przy Kancelarii - Mityng Anonimowych Alkoholików.

           W każdą pierwszą środę miesiąca odbywają się tzw. MITYNGI OTWARTE, także dla osób spoza Wspólnoty AA.
W mityngach otwartych osoby niebędące alkoholikami uczestniczą zazwyczaj jako obserwatorzy.

Grupa Zdrowieje w oparciu o Program 12 Kroków i 12 Tradycji AA.